Γιώργος Δημητριάδης

Arrow
EU Logo
Υπηρεσίες Τοπογράφου Μηχανικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ονομάζομαι Γεώργιος Δημητριάδης και είμαι Τοπογράφος Μηχανικός. Συγκεκριμένα, είμαι μελετητής Α' τάξης Κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων και έργων Οδοποιίας) και Α' τάξης Κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές Μελέτες).


Στα αντικείμενα της εργασίας μου περιλαμβάνονται μελέτες σήμανσης, μελέτες εργοταξιακής σήμανσης, τοπογραφικές μελέτες, καθώς και ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Ακόμη, διαθέτω μεγάλη εμπειρία σχετικά με δηλώσεις Κτηματολογίου λόγω της απασχόλησης μου στο γραφείο Κτηματογράφησης Επανομής και μετά στην επεξεργασία των δηλώσεων.

Mελέτες

Mελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τόσο τοπογραφικές μελέτες όσο και μελέτες οδοποιΐας, συγκοινωνιακές και μελέτες εργοταξιακής σήμανσης.

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων.

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει δηλώσεις κτηματολογίου σύμφωνα με τον Ν.2308/1995.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑ

  • Όλες οι Μελέτες
  • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
  • Μελέτες Τοπογραφίας

HCN - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΠΕ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΖΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ 04/2014 ΕΩΣ 05/2014

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.


Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Εργασιακή εμπειρία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ελεύθ. Επαγγελματίας, Μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων κατ. 10 τάξης Α και Τοπογραφίας κατ. 16 τάξης Α.


Συνεργάτης Μηχανικός, VianAir INC. Greek Branch


Εξωτερικός Συνεργάτης Τοπογράφος Μηχανικός, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. ) Α.Ε.


Συνεργάτης Τοπογράφος Μηχανικός, Χωροτεχνική Α.Ε.


Συνεργάτης Τοπογράφος Μηχανικός (έως το 2016), Παναγιώτης Τζέτης & Σια Ε.Ε. με δ.τ. "Έκκεντρον"

Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Κυζίκου 31, 54454, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

  • [email protected]
  • 0030 6978 175224

στείλτε το μήνυμα σας